Lederudvikling

Målrettet kompleksitet, dilemmaer og ledelse som et eksistentielt projekt

Etikos udvikler og træner ledere og ledergrupper – med særligt fokus på ledelse af kultur, paradoksledelse og den personlige lederudvikling som et eksistentielt projekt.

En af de vigtigste ledelsesopgaver er ”ledelse af kultur”. Altså hvordan ledelsen kan understøtte en professionel kultur i organisationen. Fordi kulturen i organisationen i høj grad former forståelsen af kerneopgaven, forventninger til samarbejde og oplevelser af trivsel og motivation i arbejdet.

I Etikos arbejder vi med lederudvikling med afsæt i en særlig version af paradoksledelse, hvor den praktiske etik som redskab og ledernes etiske dømmekraft bliver det bærende for praktiseringen af god ledelse. God ledelse står sin prøve i mødet med hverdagens ledelsesdilemmaer, og det er i træningen af håndteringen af dilemmaer, at ledere udvikler sig individuelt og i fællesskab.

Samtidig lægger vi stor vægt på, at lederudvikling bør være et fælles projekt i ledergrupper. Ledere skal ikke være ens eller kunne det samme. Men sammen og i fællesskab kan ledergruppen mest muligt. Herunder forstyrre og inspirere hinanden.

Et lederforløb med Etikos er samtidig også personligt udviklende. Vores tilgang til personlig lederudvikling baserer sig især på eksistentialistisk filosofi. Det eksistentialistiske verdensbillede med fokus på ansvar og afmagt, livets absurditeter og handlekraftig frimodighed er i vores optik det stærkeste personlige fundament for at udvikle sig som leder.

Etikos tilbyder fleksible og skræddersyede lederprocesser for ledergrupper samt individuel ledersparring. Kontakt os på (+45) 22 61 41 94 eller via e-mail på lene@etikos.dk for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde.

Paradoksledelse

Vi træner ledere og ledergrupper i praktiseringen af paradoksledelse. Vores tilgang baserer sig på praktisk etik og sætter særligt fokus på ledernes dømmekraft samt kompetencer til håndtering af kompleksitet og dilemmaer i hverdagen.

Ledelse af kultur

Vi hjælper ledere og ledergrupper med at gøre ledelse af kultur til noget konkret og handlingsrettet. Med skarpt fokus på, hvordan konkrete ledelseshandlinger kan understøtte en fælles professionel kultur i organisationen.

Ledelse af arbejdsmiljø

Vi hjælper ledere og ledergrupper med at sikre, at ledelse af arbejdsmiljø også fokuserer på kulturen i organisationen. Da den lokale kultur ofte påvirker både oplevelser af og forventninger til arbejdsmiljøet.