Om Etikos

Retning, handling, ansvar
15 års + erfaring med organisationsudvikling.

Her kan du komme med bag om Etikos

Du kan læse om vores tilgang og metoder. Du kan finde nogle referencer og så kan du læse om det grundlag vi står på.

Tilgang og metoder

I Etikos benytter vi den praktiske etik og dilemmaer som den primære tilgang til udvikling af organisationer. Organisationer bindes sammen af kultur, værdier og holdninger, og den praktiske etik skaber indsigt og overblik.

Etikos har udviklet unikt koncept for praktisk etik: Den Etiske Metode. Den Etiske Metode kombinerer nogle af de vigtigste etiske teorier og principper i en samlet metode til etisk refleksion, dialog, dilemmahåndtering og kulturudvikling.

Referencer

Vi løser opgaver over hele landet primært i landets kommuner og regioner.
Derudover har vi opgaver i uddannelsessektoren samt i kriminalforsorgen.

Københavns Kommune
Gribskov Kommune
Roskilde Kommune
Holbæk Kommune
Slagelse Kommune
Odense Kommune
Fredericia Kommune
Vejle Kommune
Haderslev Kommune
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Ringkøbing Skjern Kommune

Værdiggrundlag

I Etikos bruger vi den etiske metode som vores eget kompas i vores beslutninger.

Vi vægter i høj grad integritet og tillid i mødet med vores samarbejdspartnere.

Det gør vi også i vores samarbejde med hinanden, samtidig er friheden for den enkelte stor.

Mød konsulenterne

Etik sort hvid

Lene Frølund Thomsen

 • Indehaver og chefrådgiver, 17 år hos Etikos
 • Cand. mag.
 • Supervisor
 • Konfliktvejleder og konfliktmægler
 • 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra Nordisk Gestaltinstitut

Lenes speciale er kommunikationens rolle i forandringsprocesser

Lene ser måske rar ud, OG det er hun også. Men hun er også benhård på den empatiske måde. Det, Lene er kendt for hos vores kunder, er hendes eminente kompetence til at indgå i organisationers svære forandringsprocesser. Lene lykkes med at stille alle til ansvar og sikre, at ingen springer over, hvor gærdet er lavest. Med hendes kommunikationstilgang evner hun at bruge tavsheden, samtidig med at hun meget skarpt kan sætte fokus på lige præcis de områder, der SKAL tales om og tages ansvar for. Og for alvor få skabt en forstyrrelse, der flytter noget.

Lene formår at rumme alle og alle de mange interesser og følelser, der kommer i spil, når forandringens vinde blæser, og hun er aldrig bange for at stå lige dér. Lene er kendt for at være på én og samme tid venlig OG fræk.

Når man som organisation og leder skal gennemføre forandringsprocesser, har man en meget solid støtte i Lene; med hendes skarpe blik for, hvor der skal sættes ind og hendes rolige dybe menneskeklogskab, er man som leder godt hjulpet til at gennemføre svære forandringer.

”Jeg er optaget af, hvor dialogen kan bringe os hen – hvis vi vover at sige noget andet, end vi plejer; hvis vi gør os umage og lader frimodigheden føre os.

Intet er mere meningsfuldt at beskæftige sig med end samtalens kunst. Intet kan være mere udviklende. Intet kan være mere forstyrrende.

Og så vil jeg gerne slå et slag for den kvalificerede tavshed. Der, hvor vi tier, fordi vi tænker; eller fordi vi lytter.”

Uffe Lund Etikos

Uffe Lund

 • Chefrådgiver, 12 år hos Etikos
 • Cand.scient. i antropologi
 • Efteruddannet i Strategi Implementering fra CBS

Uffes speciale er arbejdet med kulturudvikling i organisationer.

Det, der fascinerer Uffe, er arbejdet med kulturens kompleksitet. Og at sætte spot på de steder, hvor kulturen i organisationen står i vejen for udvikling, faglighed eller trivsel. Og de steder, hvor den er en motor for det samme.

Organisationskulturer lever deres eget liv, og ofte er det ikke synligt eller nemt at italesætte, hvorfor kulturen er, som den er. I sit arbejde får Uffe gravet alt det frem, der ellers er tavst og ikke synligt for det blotte øje. Med en tilgang, der blander det bedste fra den praktiske etik, antropologien og socialvidenskaberne, kommer Uffe i dybden med det, der påvirker og driver den lokale kultur. Uffe stiller skarpt på det komplekse, og er ikke bange for at holde fokus her – han ved, at det ikke nytter at forsimple, og formår netop at navigere i den kompleksitet, der bringes frem i lyset. OG ikke mindst at hjælpe andre til at navigere, agere og forandre.

Selvom Uffe er ret nørdet, er en af hans største styrker, at han virkelig er dygtig til at videreformidle viden og værktøjer. Når man samarbejder med Uffe, bliver man bedre i stand til selv at navigere i hverdagens dilemmaer og forstå kompleksiteten i organisations kultur. Og man får konkrete redskaber til at arbejde med den lokale kultur og dens betydning for opgaveløsningen og samarbejdet.

Det impact Uffe har, det varer ved.

”En organisationskultur er aldrig harmonisk. Den er altid fyldt med modsætninger, dilemmaer og mere eller mindre konfliktfyldte sociale dynamikker – sådan er det bare…”

”Vi kan kun flytte på en kultur, hvis vi gør det i fællesskab. Alle skal tage et ansvar. Vi skal hjælpe hinanden med at spotte kulturen, være i dens kompleksitet og formulere helt konkrete handlinger, der bringer os videre.”

Screenshot 2024-03-26 153110

Anne Eggert Stevns

 • Specialkonsulent hos Etikos
 • PhD i filosofi
 • Uddannet konfliktvejleder

Annes speciale er den dybe og nuancerede etiske refleksion.

Med en solid forskningsmæssig baggrund i filosofisk etik er Anne eminent til at skabe klarhed, forståelse og overblik i håndteringen af etiske dilemmaer og paradokser i hverdagen – den vigtigste vej til at skabe udvikling og forandring i en organisationskultur.

Samtidig har Anne en særlig empatisk og anerkendende tilgang, som giver hende en unik evne til at opfange alle de forskellige følelser og behov, der også viser sig i enhver forandringsproces.

Annes tilgang blander det bedste fra filosofiens og etikkens verden med det praktiske livtag med helt konkrete dilemmaer og paradokser fra hverdagen ude i organisationerne. Den konkrete virkelighed er altid dilemmafyldt, og Annes hjælp giver både indsigt og overblik til at kunne håndtere den og være i den.

”Dilemmaer er både en kilde til udvikling i organisationer og hos mennesker. Kunsten er at kunne stå i dilemmaerne og blive i, at det altid er et både-og. Ikke at lade sig besnære af enten-eller.”

”Vi kommer ikke udenom at arbejde med etik og dilemmaer. Hvis altså vi vil skabe mening og motivation i det professionelle arbejde i organisationer.”