Kontakt

Forside

Hvorfor?

 

Fordi I ønsker:

 FAGLIG INTEGRITET
KONSTRUKTIVT SAMARBEJDE
KULTURFORANDRINGER
FÆLLESSKAB OM RETNING OG FORMÅL

Et samarbejde med Etikos, vil betyde et samarbejde om spørgsmålet; hvorfor! Hvorfor gør vi som vi gør? Hvorfor er vi her? Hvorfor er det vi gør vigtigt? Det er organisationers DNA, der er vores speciale. Det er kulturen i en organisation.

Det er holdningerne. Det er værdier. Det er prioriteringer.  Vi arbejder for at en organisation og organisationens medarbejdere kan træffe bevidste velovervejede valg. Med faglig integritet, fokus på konstruktivt samarbejde og fælles formål.HVORDAN ARBEJDER VI?

Fokusområder

Vi har fokus, der hvor det ikke er enkelt og ligetil. Vi skaber klarhed, overblik og indsigt, i det der er diffust, plumret og usigtbart. I det tilsyneladende uhåndterlige skaber vi håndterbarhed og finder organisationens muligheder og skaber løsninger, nye veje og nye måder at handle på, for organisationen.

Problemstillinger, hvor vi inddrages

TRANSFORMATION – Ny strategisk eller politisk retning, der kræver nye måder at handle på?

LEDERSKAB – Integritet og værdighed i en kompleks virkelighed

FÆLLESSKAB – Vanskeligheder i samarbejdet

FOKUS – Optimering af interne kulturer

Tilgange og metoder

Vores tilgang er også vores særkende. Vi tager afsæt i en gammel og velafprøvet disciplin og i en mere moderne videnskab. Etikken og antropologien. Holdninger, værdier, overbevisninger. Traditioner, plejer, vaner og synlige og usynlige strømninger i kulturen. Vi afkoder det og afkoder hvilken betydning det har for om I lykkes eller om I forulykker.

Vores tilgange

KULTUR – EXPLORER – Etikos har en unik udviklet kvalitativ metode til at afdække og analysere den lokale kultur.

ETIK I PRAKSIS – Den Etiske Metode. Den Etiske Metode kombinerer nogle af de vigtigste etiske teorier og principper i en samlet metode.

FACILITERING – Dialog. Kommunikation. Forståelse og indsigt. Vores facilitering er direkte, åben og involverende. Vi siger det vi ser og vi kalder på ansvar hos alle.

“Vi skærper organisationens profil, bevidstgør dens kultur, og skaber et fællesskab på tværs. Det er dét, som vi brænder for i Etikos”

“I Etikos hjælper vi mennesker med at møde de svære dilemmaer, og udfordrer de faste forestillinger, fordomme og formodninger”

“Vi hjælper organisationer med at sætte etik og integritet på dagsordenen og omsætte denne i handlinger, som supplement til organisationens kernefagligheder.”

“Vi arbejder på det strategiske niveau, hvor vi igennem etikken hjælper med at kvalificere organisationens beslutninger.”

“En medarbejders lykkefølelse handler ikke om at smile hver dag, men er snarere en følge af erkendelsen af, at arbejdet handler om at gøre en forskel”

“Når vi har øje for etikken skærper vi organisationens profil, bliver bevidste om dens kultur, og skaber et fællesskab på tværs af faggrænser. Det er dét, som vi brænder for i Etikos”

29570547_10215640751801230_4706384403200427977_n

SEBASTIAN IVERSEN

Marketingsansvarlig

+45 26289504
Sebastian@etikos.dk

CHRISTINA BUSK

Ejer og stifter

+45 28 97 69 99
busk@etikos.dk

“I Etikos hjælper vi mennesker med at møde de svære dilemmaer, og udfordrer de faste forestillinger, fordomme og formodninger, så vi kan blive bevidste om os selv”

RENZE KLAMER

Ph.d.-studerende

+45 52 23 84 85
renze@etikos.dk

“I Etikos giver vi etikken et sprog og gør den relevant for praksis. Vi hjælper organisationer med at sætte etik på dagsordenen og omsætte denne i praksis, som supplement til organisationens kernefagligheder. Etikken har ingen faglige præferencer, og netop derfor er den relevant og anvendelig for fagfolk på alle niveauer”

METTE ROSENDAL STRANDBYGAARD

Chefkonsulent

+45 40 20 39 31
rosendal@etikos.dk

“I Etikos forsøger vi at rumme etikken på alle niveauer. Vi arbejder på det strategiske niveau, hvor vi igennem etikken hjælper med at kvalificere refleksion, handlinger og udvikling i selve organisation. Vi er også med, når der skal bygges bro mellem teori og praksis: hvordan gør vi noget godt her og hvordan forstår vi hinanden bedre”

LENE FRØLUND

Chefkonsulent

+45 22 61 41 94
Lene@etikos.dk

“En medarbejders lykkefølelse handler ikke om at smile hver dag, men er snarere en følge af erkendelsen af, at arbejdet handler om at indgå som hele individer, for at skabe og genskabe, for at skabe et smukkere produkt eller service og dermed en smukkere verden”

UFFE LUND

Kulturkonsulent

+45 51 79 76 44
Uffe@etikos.dk

Referencer

Et lille uddrag af vores samarbejder

 

 Etikos

Skriv til os her. Husk at skrive din mail eller telefonnummer, så vi kan give dig svar tilbage.

Rolighedsvej 45, 8240 Risskov, Denmark, telf: +45 28 97 69 99

busk@etikos.dk