Tilgang og metode

Etikos’ grundlæggende tilgang baserer sig på en kombination af praktisk etik og kvalitative procesmetoder. Vi trækker desuden på organisations- og ledelsesteorier om paradokser samt filosofisk eksistentialisme og fænomenologi

Professionelle organisationer og professionelt arbejde er i sidste ende baseret på holdninger og værdier, og derfor er den praktiske etik en oplagt udviklingstilgang. Den praktiske etik gør ellers abstrakte etiske perspektiver og principper brugbare i hverdagens praksis for de professionelle.

Samtidig skal enhver forandring tage afsæt i noget helt konkret, og det mest konkrete afsæt for kulturforandring i en organisation er dilemmaer. Fordi dilemmaerne både afslører, hvad der præger kulturen lokalt, og fordi håndtering af dilemmaer er en meget konkret metode til både at tænke og gøre nyt.

Etikos har igennem en lang årrække udviklet og forfinet den praktiske etik i samspil med praksis ude i organisationerne. Det har resulteret i forskellige målrettede etik-redskaber samt lettilgængelige metoder og redskaber til arbejdet med dilemmaer.

Vores procestilgang baserer sig på dialog og aktivering af engagement og ansvar hos deltagerne selv. Denne kvalitative procestilgang gør, at ikke to processer er ens. Design af processer afhænger altid af lokale behov, forudsætninger og muligheder. Og processerne tilpasses løbende undervejs til den virkelighed, der viser sig og opstår.

Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer med arbejdet med praktisk etik i organisationer. Kontakt os på (+45) 22 61 41 94 eller via e-mail på lene@etikos.dk.