Organisationsudvikling

Fra ord til handling

Et samarbejde med Etikos er et samarbejde om professionalisering af organisationen

Med organisationsudvikling hjælper vi med at sikre at fokus i organisationerne er det den er her for – kerneopgaven eller organisationens WHY.

Vi hjælper jer med at omsætte strategier og politikker til praksis og nogle gange indebærer det at praksis skal forandres, det hjælper vi også med.

Strategisk retning

Politikudvikling og kerneopgave

Vi bistår med at facilitere inddragende processer i udviklingen af nye politikker for forvaltningsområder i politisk styrede organisationer.

Vi hjælper organisationer med at stille skarpt på kerneopgaven og balancere de mange hensyn og interesser

Kulturforandring

Kulturundersøgelser og kulturændring

Når kulturen ikke længere understøtter hverken kvalitet eller et godt arbejdsmiljø, hjælper vi med både at finde frem til hvorfor og ikke mindst hvad der så skal gøres ved det.

Vi hjælper jer fra undersøgelse til løsning

Kompetenceløft

Etisk kvalitet og god dømmekraft

Etisk kvalitet og god dømmekraft
Hver eneste beslutning og handling tæller, det stiller store krav til medarbejderes dømmekraft og viden om hvordan de etiske dilemmaer skal håndteres.

Vi træner medarbejdere til stærkere dømmekraft og sikker dilemmahåndtering.

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

Modtag det månedlige nyhedsbrev fra Etikos hvor vi zoomer ind på interessante dilemmaer og snakker med ledere fra den virkelige verden.