Ledersparring

Fordi etikken bæres af de mange.

Blid klædt på med ledersparring hos Etikos

Formålet med ledersparring er at hjælpe lederen med at reflektere over deres handlinger, udfordringer og beslutninger samt at identificere måder at forbedre deres lederskab på. Det kan være en værdifuld proces for både erfarne ledere og nyere ledere, der ønsker at udvikle sig og trives i deres rolle.

Ledersparring kan foregå på forskellige måder, herunder individuelle møder, gruppesparring eller som en del af en formel uddannelses- eller udviklingsprogram. Uanset metoden giver ledersparring mulighed for at investere i din faglige og personlige udvikling som leder og kan have en positiv indvirkning på både lederens præstationer og organisationens succes.

Refleksion

Lær af dine handlinger

Læring opnår i tacklingen af enhver situation. Sparring er et essentielt værktøj til at opnå realisation af egen håndtering og tilgang af udfordringen.

Vi hjælper dig med at stille de rigtige spørgsmål.

Målfastsættelse

Definér dine mål

Med mange ansvarsområder, kan det være svært at definere sine egne og teamets mål.

Vi hjælper dig med at identifinere din retning og mål

Udvikling af ledelsesfærdigheder

Få hjælp til at kortlægge dine færdigheder

Vi hjælper dig til at få kortlagt dine kompetencer og færdigheder samt hvilke udviklingsmuligheder og udfordringer du besidder. Det kan hjælpe dig til at klartlægge din ledelsesstil og mål for dig selv og dit team