Etisk rådgivning

Integritet – vejen til målet.

Vi har mere end 15 års erfaring med at rådgive i etiske spørgsmål

Med vores erfaring og indsigt i fortidens, samtidens og fremtidens samfundsudvikling hjælper vores rådgivning med at sikre at organisationer arbejder forebyggende, opbyggende og bidragende til aktuelle etiske dagsordener.

Ligesom vores rådgivning hjælper jer med at holde fast i både organisationens integritet og den enkeltes værdighed.

Etisk kodeks

Præcisering af ansvar

Forventningsafstemning er et væsentligt parameter for at lykkes i et samarbejde.

Vi hjælper med at udarbejde etiske kodeks der tydeliggør forventninger til adfærd.

Læs mere

Etisk grundlag

Tydelighed omkring hvad I står for og hvilke holdninger I har, er en stigende forventning fra omverdenen.

Vi hjælper jer til at blive helt skarpe og tydelige i jeres holdninger.

Etisk assessment

Etisk kompas

Bias eller blinde pletter?

Vi hjælper jer med at få øje på etiske faldgruber. Ligesom vi udstyrer jer med et etisk kompas.

Vi udvikler metoder der konstruktivt konfronterer jeres bias og blinde pletter.

Læs mere

Risikovurdering

Står I med en konkret sag, der stiller spørgsmål ved jeres ordentlighed?

Vi hjælper jer med at se de mange perspektiver og håndtere dilemmaerne og blive skarpe på at bevare integriteten.

Rådgivning

Kvalificering af beslutningsprocesser

Fra adhoc til velfunderede beslutninger? Vi rådgiver jer, vi træner jer, vi udfordrer jer.

Vi giver jer overblik og tydeligt prioriteringsgrundlag.

Læs mere

Ansvarshåndtering

Som leder står du med ansvaret.

Vi rådgiver dig i hvor langt det rækker og hvordan du håndterer dilemmaer forskelligrettede interesser i din ansvarstagen.

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

Modtag det månedlige nyhedsbrev fra Etikos hvor vi zoomer ind på interessante dilemmaer og snakker med ledere fra den virkelige verden.