Kontakt

Videncenter

Videncenter

 

I Etikos har vi fået samlet os en stor viden om organisationskulturer, ledelse, udvikling af samarbejdskulturer, meningsskabelse og ikke mindst DILEMMAER. Der er dilemmaer i ethvert arbejdsliv, uanset hvilken position eller rolle man har. Ligesom ethvert menneske har en integritet, med værdier og holdninger, som bliver brugt til at afgøre beslutninger i dilemmasituationer. Men det etiske kompas kan nogle gange komme ud af kurs.

Det har vi stor viden om og erfaring med at hjælpe organisationer med at tage hånd om og den viden vil vi gerne dele.

Her kan du læse nogle af de artikler vi i Etikos har produceret gennem tiden.

Etiske ledetråde

Artikel fra Mette Rosendal Strandbygaard

Etiske ledetråde og værdigrundlag er ikke garant for etisk opførsel i organisationer

Etiske ledetråde og værdigrundlag findes i stort omfang i offentlige organisationer. Etiske ledetråde og værdigrundlag kan fungere som praktisk anvendelige værktøjer til at reflektere og agere i etiske krydsfelter i hverdagen. Men det kan også risikere, at de bliver til regelsæt og tjeklister, der anvendes som legitimering af, at de ansatte ikke behøver at tænke selv. Andre gange fungerer de blot som ekstern branding, hvor hverken borgerne eller de ansatte kan genkende de velmente ord i hverdagens praksisser.

Læs artiklen her

Face It!

Don’t Polish The Shit! – Kultur, ansvar og valg.

Moderne ledelse er en konstant balancegang i både at skulle stå fast og være fleksibel, varetage organisationens interesser, men samtidig huske sig selv som menneske, og have faste og tydelige holdninger, uden at de bliver grund til fordømmelse eller ekskludering. Det er nemt at tippe både den ene eller anden vej, når man prøver at skabe det gode lederskab, og Etikos har derfor skabt sit eget unikke ledelsescredo, der består af følgende fem fokusområder:

– Hvorfor! – fodfæstet i din
ledelsespraksis

– Don’t polish the shit!

– Indhold frem for form

– Den faktiske virkelighed

– Dialogisk dømmekraft

Læs artiklen her

“Gør plads til de etiske diskussioner”

Artikel fra Landsforeningen for Socialpædagoger

På Center Campo i København, har man det seneste år arbejdet aktivt på at gøre etik til en helt almindelig del af hverdagen til stor glæde for medarbejderne.

Læs artiklen her

“Du skal kunne stå inde for det, du gør”

Artikel i Magasinet Arbejdsmiljø

Læs artiklen her

Hvordan håndterer vi den stadig større gruppe af fattige?

Læs artiklen her

“The fat smoker”-organisation

Ejer og stifter af Etikos, Christina Busk, har skrevet en artikel om ‘den fede ryger’-organisation, og hvordan man kommer en sådan kultur til livs. I en organisation hvor ‘den fede ryger’-kultur råder, kan alle se, at der er noget galt, men ingen gør noget ved det. Kulturen er syg og skaber demotiverede medarbejdere, hvilket ‘in turn’ fører til low performance eller direkte ligegyldighed.

Men hvordan kommer man ud af og videre fra en syg virksomhedskultur?
I Etikos mener vi, at der er 3 leveregler, som kan hjælpe jer videre:

1. Erkendelse
2. Ansvar
3. Opbyggelighed

Læs artiklen her

Tag på ferie i “luksus-slumby”

Etikos’ Christina Busk har netop medvirket i en artikel, der omhandler et særdeles anderledes ferietilbud. En “luksus-slumby” der lover et indblik i slumkvarterets verden – selvfølgelig med gulvvarme og internetadgang.

Læs artiklen her

Artikel omkring velfærdsteknologi

Konsulent Uffe Lund taler i artiklen “Velfærdsteknologiens etiske dilemmaer” om de etiske udfordringer medarbejdere/borgere i den offentlige sektor står overfor, når moderne teknologiske maskiner erstatter varme hænder i velfærdssamfundet.

Læs artiklen her

Ny artikel i Erhvervspsykologi, September 2012

Etikos har udgivet en artikel i det nyeste nummer af Erhverspsykologi, Dansk Psykologisk Forlag.

Læs artiklen her

Vasketoiletter, robotsæle og GPS-trackere

Læs artiklen her

Konsekvensetik på bosteder

Læs artiklen her

Kulturel skam og arbejdets omsiggribende værdi

Læs artiklen her

Professionel Ulydighed

Kulturkonsulent, Uffe Lund, har skrevet en artikel om begrebet “Professionel Ulydighed“. Begrebet dækker over, hvordan man som leder eller medarbejder i en politisk styret organisation kan føle sig nødsaget til at gå imod de politiske direktiver og beslutninger, der er udstukket ovenfra.

Det sker, når den professionelle oplever, at de beslutninger, der bliver truffet for organisationen, ikke længere kan forenes med den professionelle selvforståelse – en følelse af at beslutningerne kompromitterer ens professionelle integritet. Det skaber et svært dilemma: Skal man følge de beslutninger, der er taget for organisationen, eller skal man værne om sin egen professionelle integritet?

Læs artiklen her

“Teologen der skød genvej”

Artikel omkring Genvej-til-ny-viden-projektet

I magasinet Dialog kommer leder Christina Busk nærmere ind på, hvordan deltagelsen i projektet Genvej til Ny Viden og samarbejdet med forskningsverdenen, har haft en gavnlig effekt på Etikos som organisation.

Læs artiklen her

“Rehabilitering – et etisk spændingsfelt”

Artikel fra Social udvikling, Feb. 2013

Læs artiklen her

Artikel om erhvervspsykologi

Læs artiklen her

CSR Betaler sig

Der refereres ofte til etik, når virksomheder, såvel som offentlige organisationer, skal gøre rede for deres forståelse af egne værdier, politikker
og strategier. Ikke desto mindre er det sjældent klart, hvad de forstår ved etik, og dermed hvilken logik der ligger til grund for deres værdier.

Dette manglende grundlag betyder ofte, at det er svært at udleve værdierne i praksis og gøre dem operationelle i det daglige arbejde. Man kan spørge sig selv, hvorvidt det virkelig er nødvendigt at grave ned i etikken på et mere pragmatisk niveau, og om CSR (corporate social responsibility – virksomheders samfundsansvar) ikke fungerer meget godt, som det gør nu. Vores påstand er, at etikken vil kunne bidrage til, at CSR ikke bliver tomme ord formuleret i målsætninger, strategier, politikker og værdier uden nogensinde at vinde indpas i reel ageren i hverdagen blandt medarbejdere.

Forskellen på den traditionelle tilgang til CSR og den anvendte etiks tilgang er, at etikken tager udgangspunkt i virksomhedens praksis. Denne praksis betyder, at strategier, politikker og værdier forankres i reelle problemstillinger og tiltag på baggrund af etiske refleksioner.

Læs artiklen her