Kontakt

Videncenter

 

I Etikos har vi fået samlet os en stor viden om organisationskulturer, ledelse, udvikling af samarbejdskulturer, meningsskabelse og ikke mindst DILEMMAER. Der er dilemmaer i ethvert arbejdsliv, uanset hvilken position eller rolle man har. Ligesom ethvert menneske har en integritet, med værdier og holdninger, som bliver brugt til at afgøre beslutninger i dilemmasituationer. Men det etiske kompas kan nogle gange komme ud af kurs.

Det har vi stor viden om og erfaring med at hjælpe organisationer med at tage hånd om og den viden vil vi gerne dele.

Her kan du læse nogle af de artikler vi i Etikos har produceret gennem tiden.

5 tips: Sådan lærer i af coronatiden

Artikel af Lea Holtze i Socialpædagogen Online

Etikos er blevet interviewet af Socialpædagogen om læringsopsamling i coronatiden. Det har resulteret i denne fine (synes vi selv) lille artikel med 5 gode staldtips til den kvalificerede læringsopsamling.

Læs artiklen her

Skolereformen kræver kulturforandring – Men hvordan arbejder man med kultur?

Artikel af Mette Rosendal Strandbygaard & Uffe Lund

Læs artiklen her

Anerkendelsen syv sprog på arbejdspladsen

Artikel af Mette Rosendal Strandbygaard

Hvordan anerkender du dine medarbejdere? Hvordan vil de gerne anerkendes? Hvad kalder de på, når de taler om manglende anerkendelse?

Læs med i denne artikel, som er med i Social Udvikling 1-2020.

Læs artiklen her

Læringsopsamling bliver (også) spist af kulturen

Artikel af Uffe Lund

Læs artiklen her

Når kerneopgaven ikke giver mening – etisk set

Artikel af Uffe Lund

Læs artiklen her

Kommunale ledelsesdilemmaer i en coronatid

Artikel af Uffe Lund

Den indledende coronatid er dilemmafyldt, ikke mindst for de kommunale ledere. Chefkonsulent Uffe Lund fra Etikos giver et overblik og kommer med et bud på en analyse af dilemmaerne, som inspiration til drøftelserne i de lokale ledergrupper.

Læs artiklen her

En leder står overfor mange dilemmaer i krisetider

Dilemma-paper af Etikos

Hvilke overvejelser gør offentlige ledere sig under corona-krisen? Hvilke valg står de med? Hvilke muligheder har de? Etikos har sammenfattet fire udbredte dilemmaer, som er dokumenteret fra samtaler med ledere i løbet af uge 11 og 12 2020.

Læs artiklen her

Kolleger – en vigtig brik i din arbejdslyst

Rapport fra Krifa

For sjette år i træk har Videncenter for God Arbejdslyst bedt mere end 3.000 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv. I denne undersøgelse og tilhørende rapport har vi sat særligt fokus på kollegernes betydning for den enkeltes trivsel og arbejdslyst. Det har givet os et unikt indblik i forskellige perspektiver på arbejdsfællesskabet og dets betydning for arbejdslysten.

Læs artiklen her

Sygefraværskultur og psykisk arbejdsmiljø. Hvad nærer? Hvad tærer?

Artikel af Lene Frølund Thomsen

Fra tabu til talens åbenhed. Dette er artiklens påstand: Åbenheden gør underværker. Den åbne tale skaber mening og indsigt; den opbygger mennesker; den heler relationer imellem os. Og dét gør en verden til forskel – når det handler om sygefravær.

Det handler om kultur. Mere åbenhed, mere frimodighed

Læs artiklen her

Organisatorisk dannelse – anno 2020

Artikel af Lene Frølund Thomsen

Velfærd handler også om dannelse – om eksistentiel-etisk dannelse

Mit ønske for 2020: Det skal være året, hvor vi i den offentlige velfærdsdebat taler dannelse – organisatorisk dannelse; dannelse forstået som eksistentiel-etisk vækst. Som et supplement til den meget udtalte effektiviserings- og ressourceoptimeringstænkning, der har sat velfærdsdagsordenen i 2010’erne.

Det skal være året, hvor vi dvæler – ja, netop dvæler – ved de etiske grundspørgsmål: Hvor er vi på vej hen? For hvis skyld gør vi, som vi gør? Hvordan tager vi godt og ordentligt vare på den organisatoriske integritet? Dvs. hvad kan vi stå inde for? Og hvad kan vi ikke stå inde for? Året, hvor vi vedholdende lader dialoger om de etiske dilemmaer sætte dagsordenen; mhp at udvikle på etisk dømmekraft; mhp at udvikle og værne om det helt særlige i vores fælles velfærdssamfund.

Læs artiklen her

Ældrepleje med borgeren i centrum: Her er dilemmaer og kompetencer

Artikel fra Mette Rosendal Strandbygaard

Ældrepleje må tage afsæt i borgenes forestillinger om det værdige ældreliv. Ikke medarbejdernes, eller faglighedens eller organisationens vaner, plejer mv. Med afsæt i en analyse fra Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje kommer denne artikel med bud på, hvilke kompetencer medarbejderne skal lære at mestre, for at levere den værdige ældrepleje.

Læs artiklen her

Etiske ledetråde

Artikel fra Mette Rosendal Strandbygaard

Etiske ledetråde og værdigrundlag er ikke garant for etisk opførsel i organisationer

Etiske ledetråde og værdigrundlag findes i stort omfang i offentlige organisationer. Etiske ledetråde og værdigrundlag kan fungere som praktisk anvendelige værktøjer til at reflektere og agere i etiske krydsfelter i hverdagen. Men det kan også risikere, at de bliver til regelsæt og tjeklister, der anvendes som legitimering af, at de ansatte ikke behøver at tænke selv. Andre gange fungerer de blot som ekstern branding, hvor hverken borgerne eller de ansatte kan genkende de velmente ord i hverdagens praksisser.

Læs artiklen her

Face It!

Don’t Polish The Shit! – Kultur, ansvar og valg.

Moderne ledelse er en konstant balancegang i både at skulle stå fast og være fleksibel, varetage organisationens interesser, men samtidig huske sig selv som menneske, og have faste og tydelige holdninger, uden at de bliver grund til fordømmelse eller ekskludering. Det er nemt at tippe både den ene eller anden vej, når man prøver at skabe det gode lederskab, og Etikos har derfor skabt sit eget unikke ledelsescredo, der består af følgende fem fokusområder:

– Hvorfor! – fodfæstet i din
ledelsespraksis

– Don’t polish the shit!

– Indhold frem for form

– Den faktiske virkelighed

– Dialogisk dømmekraft

Læs artiklen her

“Gør plads til de etiske diskussioner”

Artikel fra Landsforeningen for Socialpædagoger

På Center Campo i København, har man det seneste år arbejdet aktivt på at gøre etik til en helt almindelig del af hverdagen til stor glæde for medarbejderne.

Læs artiklen her

“Du skal kunne stå inde for det, du gør”

Artikel i Magasinet Arbejdsmiljø

Læs artiklen her

Hvordan håndterer vi den stadig større gruppe af fattige?

Læs artiklen her

Hvordan håndterer du en dårlig lederevaluering eller APV fra medarbejderne

Artikel af Mette Rosendal Strandbygaard

Har du prøvet at få en dårlig lederevaluering, eller en APV der sablede dig ned? Som regel er det ikke noget man nødvendigvis har lyst til at fortælle om i sit netværk, det er jo selvfølgelig sjovere at være “den gode leder”.

Men livet som leder byder som regel også på slag over næsen og tidspunkter, hvor man er nød til at hanke op i sig selv og tage fat.

Mette har skrevet en artikel om emnet i tidsskriftet Social Udvikling, hvor hun giver nogle forslag til, hvordan du får hanket op og taget fat

Læs artiklen her

Kerneopgaven som professionelt ståsted – i mødet med hverdagens dilemmaer

Artikel af Uffe Lund

Læs artiklen her

Social kapital i og efter coronakrisen

Artikel af Mette Rosendal Strandbygaard

Kriser påvirker den sociale kapital på arbejdspladsen. I og efter kriser vil der være noget ”oprydningsarbejde”, for at samarbejdet igen kan blive værdifuldt for både arbejdsmiljøet og den gode og effektive løsning af kerneopgaven. Artiklen her giver, via den praktiske etik, inspiration til at fremme en god social kapital i og efter coronakrisen og kriser mere generelt.

Læs artiklen her

En leder står overfor mange dilemmaer i krisetider II

Dilemma-paper af Etikos

Hvilke overvejelser gør offentlige ledere sig under corona-krisen? Hvilke valg står de med? Hvilke muligheder har de? Etikos har sammenfattet fire udbredte dilemmaer, som er dokumenteret fra samtaler med ledere i løbet af uge 12 og 13 2020.

Læs artiklen her

Etisk stress under og efter Coronakrisen i den offentlige sektor

Artikel af Mette Rosendal Strandbygaard

Tiden lige nu påvirker den offentlige sektors medarbejderes mulighed for at levere det stykke arbejde, som de plejer at levere. De forandrede rammer viser både nye dilemmaer, udfordringer og muligheder. Forskydningen af opgaver kan risikere at medføre etisk stress, som der er brug for at få håndteret.

Læs artiklen her

Kerneopgaven som professionelt ståsted – i mødet med hverdagens dilemmaer

Artikel af Uffe Lund

Hvordan håndteres dilemmaer professionelt? Uffe Lund argumenterer, at det eneste sikre ståsted er organisationens kerneopgave, da både den private etik og professionsetikken er usikker grund for den offentligt ansatte i mødet med hverdagens dilemmaer

Læs artiklen her

Dilemmaledelse – en investering i organisatorisk udvikling og vækst

Artikel af Lene Frølund Thomsen

Fremtidens leder i en politisk styret organisation skal være dygtig til at begå sig i en stadigt stigende kompleks virkelighed. Det er vor tids helt store krav til god ledelse.

Eller sagt anderledes: For at lykkes som leder skal man kunne navigere i en stor grad af kompleksitet.

Dilemmaledelse er et svar på, hvordan man som leder kan blive godt klædt på til at navigere i dén virkelighed. Kompleksiteten skal ikke ophæves; den skal ikke reduceres. Den skal tydeliggøres, den skal undersøges, og den skal håndteres. På den måde bliver den udviklings- og trivselsskabende.

Læs artiklen her

“The fat smoker”-organisation

Ejer og stifter af Etikos, Christina Busk, har skrevet en artikel om ‘den fede ryger’-organisation, og hvordan man kommer en sådan kultur til livs. I en organisation hvor ‘den fede ryger’-kultur råder, kan alle se, at der er noget galt, men ingen gør noget ved det. Kulturen er syg og skaber demotiverede medarbejdere, hvilket ‘in turn’ fører til low performance eller direkte ligegyldighed.

Men hvordan kommer man ud af og videre fra en syg virksomhedskultur?
I Etikos mener vi, at der er 3 leveregler, som kan hjælpe jer videre:

1. Erkendelse
2. Ansvar
3. Opbyggelighed

Læs artiklen her

Tag på ferie i “luksus-slumby”

Etikos’ Christina Busk har netop medvirket i en artikel, der omhandler et særdeles anderledes ferietilbud. En “luksus-slumby” der lover et indblik i slumkvarterets verden – selvfølgelig med gulvvarme og internetadgang.

Læs artiklen her

Artikel omkring velfærdsteknologi

Konsulent Uffe Lund taler i artiklen “Velfærdsteknologiens etiske dilemmaer” om de etiske udfordringer medarbejdere/borgere i den offentlige sektor står overfor, når moderne teknologiske maskiner erstatter varme hænder i velfærdssamfundet.

Læs artiklen her

Ny artikel i Erhvervspsykologi, September 2012

Etikos har udgivet en artikel i det nyeste nummer af Erhverspsykologi, Dansk Psykologisk Forlag.

Læs artiklen her

Vasketoiletter, robotsæle og GPS-trackere

Læs artiklen her

Konsekvensetik på bosteder

Læs artiklen her

Kulturel skam og arbejdets omsiggribende værdi

Læs artiklen her

‘Det Etiske Landskab’ giver redskaber til at håndtere dilemmaer

Det Etiske Landskab’ giver redskaber til at håndtere dilemmaer.

Læs artiklen her

Kan du se meningen med det, du laver?

Hvis ikke du bruger arbejdstiden på det, du føler er rigtigt og vigtigt, risikerer du at miste den faglige gnist. Men metoden Det Etiske Landskab giver os værktøjer til at håndtere den slags dilemmaer og opbygge et fælles værdi­grundlag.

Læs artiklen her

Leder: Fælles værdier skaber stærkere faglig ledelse

Da Hanne Wisler Munk tiltrådte som leder på to botilbud i Ikast-Brande kommune, var dagligdagen præget af etiske gråzoner mellem personalets indflydelse og borgernes selvbestemmelse. Derfor tog hun initiativ til et nyt etisk værdigrundlag, der idag gavner både fagligheden, borgertrivslen og hendes egen lederrolle.

Læs artiklen her

Etisk stress

Artikel af Mette Rosendal Strandbygaard

Læs artiklen her

Ledelse – eller vildledelse af kultur

Artikel af Uffe Lund

Læs artiklen her

Professionel ulydighed bør ikke være et tabu! (indspark)

Artikel af Uffe Lund

Læs artiklen her

En leder står overfor mange dilemmaer i krisetider III

Dilemma-paper af Etikos

Hvilke overvejelser gør offentlige ledere sig under corona-krisen? Hvilke valg står de med? Hvilke muligheder har de? Etikos har sammenfattet fire udbredte dilemmaer, som er dokumenteret fra samtaler med ledere i løbet af uge 13 og 14 2020.

Læs artiklen her

Retfærdighed – vi kommer til at tale om det, og emnet er penibelt

Artikel af Lene Frølund Thomsen

Må det gerne hedde sig? I artiklen argumenterer Chefkonsulent Lene Frølund Thomsen for, at det her emne: Hvad er retfærdigt? Hvad er uretfærdigt? sætter en meget afgørende dagsorden i vores arbejdsliv og i vores samarbejdskulturer.

Særligt lige nu i den her meget ekstraordinære tid. Spørgsmål er, om det er noget, vi er taler om og ikke mindst: Hvordan taler vi om det?

Denne artikel er et bud på, hvordan den praktiske etik kan give os stærke redskaber til at  understøtte respektfyldte dialoger omkring det her  – penible  – emne.

Læs artiklen her

Håndtering af etisk stress

Artikel af Mette Rosendal Strandbygaard

Som leder er det vigtigt at forstå og at kunne håndtere den etiske stress. Etisk stress er den stress, den enkelte oplever, når arbejdet over tid ikke længere giver mening, og den enkeltes faglige identitet og integritet bliver udfordret.

Læs artiklen her

Stop nu personliggørelsen og forsimplingen af spørgsmålet om god ledelse

Artikel af Uffe Lund

Er det påtrængende at arbejde med personlige ledelsesgrundlag? Nej, mener Uffe Lund, som i artiklen argumenterer for at tiden tværtimod kalder på paradoksledelse som tilgang og et styrket fokus på det organisatoriske ledelsesgrundlag.

Læs artiklen her

Professionel Ulydighed

Kulturkonsulent, Uffe Lund, har skrevet en artikel om begrebet “Professionel Ulydighed“. Begrebet dækker over, hvordan man som leder eller medarbejder i en politisk styret organisation kan føle sig nødsaget til at gå imod de politiske direktiver og beslutninger, der er udstukket ovenfra.

Det sker, når den professionelle oplever, at de beslutninger, der bliver truffet for organisationen, ikke længere kan forenes med den professionelle selvforståelse – en følelse af at beslutningerne kompromitterer ens professionelle integritet. Det skaber et svært dilemma: Skal man følge de beslutninger, der er taget for organisationen, eller skal man værne om sin egen professionelle integritet?

Læs artiklen her

“Teologen der skød genvej”

Artikel omkring Genvej-til-ny-viden-projektet

I magasinet Dialog kommer leder Christina Busk nærmere ind på, hvordan deltagelsen i projektet Genvej til Ny Viden og samarbejdet med forskningsverdenen, har haft en gavnlig effekt på Etikos som organisation.

Læs artiklen her

“Rehabilitering – et etisk spændingsfelt”

Artikel fra Social udvikling, Feb. 2013

Læs artiklen her

Artikel om erhvervspsykologi

Læs artiklen her

CSR Betaler sig

Der refereres ofte til etik, når virksomheder, såvel som offentlige organisationer, skal gøre rede for deres forståelse af egne værdier, politikker
og strategier. Ikke desto mindre er det sjældent klart, hvad de forstår ved etik, og dermed hvilken logik der ligger til grund for deres værdier.

Dette manglende grundlag betyder ofte, at det er svært at udleve værdierne i praksis og gøre dem operationelle i det daglige arbejde. Man kan spørge sig selv, hvorvidt det virkelig er nødvendigt at grave ned i etikken på et mere pragmatisk niveau, og om CSR (corporate social responsibility – virksomheders samfundsansvar) ikke fungerer meget godt, som det gør nu. Vores påstand er, at etikken vil kunne bidrage til, at CSR ikke bliver tomme ord formuleret i målsætninger, strategier, politikker og værdier uden nogensinde at vinde indpas i reel ageren i hverdagen blandt medarbejdere.

Forskellen på den traditionelle tilgang til CSR og den anvendte etiks tilgang er, at etikken tager udgangspunkt i virksomhedens praksis. Denne praksis betyder, at strategier, politikker og værdier forankres i reelle problemstillinger og tiltag på baggrund af etiske refleksioner.

Læs artiklen her