Uffe Lund

  • Chefkonsulent, 7 år hos Etikos
  • Cand.scient. i antropologi
  • Efteruddannet i Strategi Implementering fra CBS

Uffes speciale er arbejdet med kulturprocesser og kvalitativ metode.

Det der fascinerer Uffe, er arbejdet med udvikling af organisationer, og hellere end gerne på det plan hvor det bliver allermest komplekst. At sætte spot på de steder hvor kulturen i en organisation står i vejen for udvikling, faglighed eller trivsel og de steder hvor den er en motor for det samme.

Læs mere

Organisationskulturer er kraftfulde og selvfølgelig er de kendte for dem der er en del af dem, men det er ikke nødvendigvis synligt eller nemt at italesætte nemlig hvorfor kulturen er som den er, det er vanskeligt og det er Uffe mesteren i. I sit arbejder får Uffe gravet alt det frem der ellers er tavst og ikke synligt for det blotte øje. Med en tilgang der blander det bedste fra den praktiske etik, antropologien og socialvidenskaberne, kommer Uffe i dybden med det der påvirker og driver mennesker. Uffe stiller skarpt på det komplekse, og er ikke bange for at holde fokus her – han ved at det ikke nytter at forsimple, og formår netop at navigere i den kompleksitet han bringer frem i lyset. OG ikke mindst hjælpe andre til at navigere, agere og forandre.

Selvom Uffe er ret nørdet så er en af hans største styrker, at han er virkelig dygtig til at give sin viden og værktøjer videre. Når man samarbejder med Uffe, bliver man i stand til selv at navigere i hverdagens dilemmaer, forstå kompleksiteten i organisationen og blive i stand til at arbejde med den lokale kultur, og dens betydning for samarbejdet og opgaveløsningen.

Det impact Uffe har, det varer ved.