Kontakt

TILGANG OG METODER

Nedenfor kan du læse om vores tilgange og metoder, hvor vi især lægger vægt på Praktisk etik; Kulturer, holdninger og værdier; og Facilitering af processer.

Derudover kan du læse om vores forskellige værktøjer: Konflikthåndtering; Kulturundersøgelse; Dilemmahåndtering; Teamcoaching; Ledersparring. Hvis du mangler mere information eller er i tvivl om, hvordan vi kan hjælpe netop dig, er du velkommen til at kontakte os.

PRAKTISK ETIK

I Etikos benytter vi den praktiske etik og dilemmaer som den primære tilgang til udvikling af organisationer. Organisationer bindes sammen af kultur, værdier og holdninger, og den praktiske etik skaber indsigt og overblik.

Etikos har udviklet et unikt koncept for praktisk etik: Den Etiske Metode. Den Etiske Metode kombinerer nogle af de vigtigste etiske teorier og principper i en samlet metode til etisk refleksion, dialog, dilemmahåndtering og kulturudvikling.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

KULTUR

Kultur spiller en vigtig rolle i hverdagen i organisationer, ofte uden man lægger mærke til det. I organisationer har kulturen en vigtig betydning for, hvordan ledere og medarbejdere opfatter deres rolle, deres opgave og deres ansvar.

Etikos har en unik udviklet kvalitativ metode til at afdække og analysere den lokale kultur. En metode til at indfange lokale fortolkninger, opfattelser, synspunkter og holdninger hos ledere og medarbejdere i den enkelte organisation.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

FACILITERING

Etikos designer og faciliterer målrettet og fleksibelt, med fokus på udvikling.

Vores læringstilgang baserer sig på at bringe letforståelige og enkle redskaber i spil og skabe sammenhæng mellem teori og praksis

Vores facilitering er direkte, åben og involverende. Vi sige det vi ser og vi kalder på ansvar hos alle. Vi vægter integritet højt i vores proces design.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

PRAKTISK ETIK

I Etikos benytter vi den praktiske etik og dilemmaer som den primære tilgang til udvikling af organisationer. Organisationer bindes sammen af kultur, værdier og holdninger, og den praktiske etik er en oplagt tilgang at bringe i spil, for bedre at kunne forstå og arbejde med det kulturelle felt.

Etikos har udviklet et unikt koncept for praktisk etik: Den Etiske Metode. Den Etiske Metode kombinerer nogle af de vigtigste etiske teorier og principper i en samlet metode til etisk refleksion, dialog, dilemmahåndtering og kulturudvikling.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

KULTUR

Kultur spiller en vigtig rolle i hverdagen i organisationer, ofte uden man lægger mærke til det. Kultur er værdier, holdninger, synspunkter og opfattelser, som påvirker, hvad vi gør, tænker og siger i hverdagen.I organisationer har kulturen en vigtig betydning for, hvordan ledere og medarbejdere opfatter deres rolle, deres opgave og deres ansvar.

Etikos har en unik udviklet kvalitativ metode til at afdække og analysere den lokale kultur. En metode, særligt velegnede til at indfange lokale fortolkninger, opfattelser, synspunkter og holdninger hos ledere og medarbejdere i den enkelte organisation.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

FACILITERING

Etikos designer og faciliterer målrettet og fleksibelt, med fokus på udvikling.

Vores læringstilgang baserer sig på at bringe letforståelige og enkle redskaber i spil og skabe sammenhæng mellem teori og praksis

Vores facilitering er direkte, åben og involverende. Vi sige det vi ser og vi kalder på ansvar hos alle. Vi vægter integritet højt i vores proces design.

Læs mere om vores værktøjer herunder.

VÆRKTØJER

Kulturspejl

Lederudvikling

Supervision

Team udvikling

Konflikthåndtering

Dilemmahåndtering