Social kapital – genopretning og videreudvikling - Etikos
Kontakt

Social kapital – genopretning og videreudvikling

Social kapital – genopretning og videreudvikling

Corona-krisen har sat nye vilkår for, hvordan vi arbejder og samarbejder i organisationer.

Mange organisationer er prægede af nye, uklare og foranderlige forventninger og krav, som alle skal finde vej i.

Forandringerne påvirker det psyko-sociale arbejdsmiljø og samarbejdskulturen – og dermed også den sociale kapital. Mange medarbejdere vil stå tilbage med nogle oplevelser af uretfærdighed, mistillid og en fornemmelse af at samarbejdet ikke var og er som de ønskede.

På bagkant af Corona-krisen vil der blive brug for at genoprette og videreudvikle den sociale kapital.

Etikos tilgang til arbejdet med genopretningen og videreudviklingen af social kapital

Vi anvender Det Etiske Landskab bestående af: Nærhedsetikken, Pligtetikken og Konsekvensetikken, som hver har deres forskellige forståelse af hvad tillid, retfærdighed og samarbejde er. Vi tager afsæt i jeres konkrete oplevelser og dilemmaer , og via vores tilgang får vi fat på en dybdegående og etisk bredt funderet tilgang til genoprettelsen og videreudviklingen af den sociale kapital hos jer.

Du får hjælp til at gøre værdifuld læring implementerbar i din ledelsespraksis.

Udbytte for organisationen

– Genoprettelse og videreudvikling af en etisk balanceret social kapital

– Større fælles forståelse af, hvad I hver i sær og i samarbejdskulturen har været igennem

– Fælles blik på dilemmaerne – valg og fravalg

Udfyld kontaktformularen hvis du ønsker at høre mere eller kontakt Mette Rosendal Strandbygaard på:    40 20 39 31