Praktikantprojekter - Etikos
Kontakt

Praktikantprojekter

Praktikantprojekter

Det Etiske Landskab

Peter Damgaard Marschall skrev i foråret 2014 en opgave vedr. de tre etikker i Det Etiske Landskab: Nærhedsetik, Pligtetik og Konsekvensetik.

Opgaven berører centrale klassiske teorier, centrale personligheder inden for de tre etikker (som Løgstrup, Peter Singer og Onora O’Neill), vigtige begreber, catchphrases og nøglebegreber.

De Etiske Principper

Mads Bjerre Gram skrev i foråret 2015 en opgave vedr. De Fire Etiske Principper, der indgår i Den Etiske Metode. Opgaven omhandler centrale klassiske teorier: Nærhedsetikken, Pligtetikken og Konsekvensetikke, struktureret ved hjælp af klassiske fortalere: Løgstrup, Kant og Mill. Opgaven omhandler hvordan de fire principper forstås inden for hver teori, og hvordan en evt.

Konflikt mellem principperne kan løses – for et dilemma opstår først, når alle fire principper ikke kan vægtes samtidigt eller ens.

Etik i Organisatorisk Sammenhæng

Jesper Riisgaard Ternsøe skrev i foråret 2015 en opgave vedr. etikken i organisatorisk sammenhæng, med fokus på, hvordan der kunne påvises en sammenhæng mellem nærhedsetikken og offentlige ledelsesreformer af den professionelle autonomi i pædagogfagligheden.

Han brugte sin tid hos Etikos til at indsamle den relevante data og skabe sig ny viden omkring den praktiske etiks anvendelsesmuligheder.

Etik og Magt

Jeppe Tjamp Aarup skrev i efteråret 2015 en opgave vedr. magt og etik i organisationer, kaldet The Power of Ethics: A study of power and ethics in organisations. Opgaven omhandler hvordan magt spiller ind de forskellige forhold i organisationer og hvordan etikken kan være behjælpelig i disse forhold.

Dilemmaet om prioritering af dyr sygehusmedicin

Anders Dyrup Jensen skrev i efteråret 2015 en opgave vedr. dilemmaet om prioritering af dyr sygehusmedicin. Opgaven omhandler, hvilke dilemmaer der opstår, når vi skal snakke om en evt. prioritering af medicinen.

Opgaven har fokus på kvalitative interviews analyseret via det etiske landskab. Den fokuserer derfor på, hvilke argumenter der ligger sig inden for det nærhedsetiske, det pligtetiske og det konsekvensetiske ift. argumenter for og imod.