Paradoksledelse og ledelse af kultur - Workshops - Etikos
Kontakt

Paradoksledelse og ledelse af kultur

Paradoksledelse og ledelse af kultur

– Workshops for ledergrupper med afsæt i paradoksledelse

Corona-tiden har ført til nye vilkår for udvikling i offentlige organisationer. En naturlig reaktion kan være, at al udvikling nu sættes på pause, fordi driften fylder det hele. Særligt i en hektisk indledende fase, hvor det primære fokus selvfølgelig må være på tilpasning, beredskabsplaner og implementering af nye retningslinjer. Paradoksledelse kan skabe en styrket ledelse.

Men, når støvet har lagt sig, så kommer der også en hverdag under nye vilkår – en hverdag, hvor drift og udvikling stadig bør kunne gå hånd i hånd, hvis organisationen skal fastholdes på sporet. Et spor, som på et tidspunkt også fører ud på den anden side af den nuværende undtagelsestilstand.

Styrkelsen af den fælles ledelsestilgang og samarbejdet i lederteams kan være et oplagt fokus til at fastholde udviklingen i organisationen. Ethvert udviklingstiltag kræver, at ledelsen går forrest, og ledelsesudvikling er typisk også en vedvarende prioritering.

 

Etikos tilbyder workshops for lokale ledergrupper, som giver lederudviklingen et målrettet boost. På enkeltstående inspirationsworkshops eller over en workshoprække styrker vi ledergruppens fælles ledelsestilgang og samarbejde. Dels i form af træning af paradoksledelse som tilgang, og dels med et skarpt fokus på ledelse af kultur. Paradoksledelse handler om ledergruppens fælles evne til håndtering af ledelsesdilemmaer, og ledelse af kultur fokuserer særligt på ledelsesopgaven med at motivere og sætte retning på holdninger og værdier i organisationen. Begge ledelsesgreb er afgørende for organisationens fremtidige udvikling – og også brugbare i håndteringen af den aktuelle situation.

Konkret kan det foregå som fysiske møder (med behørig afstand og afspritning) eller som webbaserede workshops. Rammen er meget fleksibel, så der både kan arrangeres enkeltstående workshops og forløb med flere workshops over en periode.

Læs også om ledersparring og personlig lederudvikling.

 

Personlig lederudvikling og ledersparring

Det får ledergruppen ud af det:

– En styrket fælles ledelsestilgang og et styrket ledelsessamarbejde med afsæt i paradoksledelse og ledelse af kultur

– Træning af konkrete ledelsesredskaber til dilemmahåndtering

– Træning af enkle ledelsesredskaber til at spotte og forandre på kultur i organisationen

Udfyld kontaktformularen hvis du ønsker at høre mere eller ring på 28976999