Kontakt

Paradoksledelse og dit ståsted

Styrk dine kompetencer til både at navigere i og håndtere paradokser i ledelsesrummet – paradoksledelse med tydeligt afsæt i dit ledelsesmæssige ståsted

Hvad er god ledelse i det offentlige? Det debatteres livligt i disse år, og fronterne er til tider trukket op i et polariseret debatklima. Paradoksledelse er en tilgang, som netop vil favne bredt og bygge bro mellem forskellige ledelsesopfattelser: her er det helt naturligt, at god ledelse i nogle situationer kan handle mest om styring og kontrol, mens god ledelse i andre situationer kan handle mest om tillid og meningsskabelse.

En af præmisserne i paradoksledelse er, at god ledelse i høj grad er kontekstbestemt. Og at konteksten netop er hverdagen i den komplekse og dilemmafyldte organisation. God ledelse indebærer derfor at indtage forskellige roller, imødekomme forskellige hensyn og afveje forskellige og ofte modsatrettede krav.

Paradoksledelse forudsætter særlige ledelseskompetencer. Dels ”navigation”: at du som leder evner at se kompleksiteten og navigere i den dilemmafyldte hverdag. Og dels ”balancekunst”: at du som leder er i stand til at træffe velovervejede og afbalancerede beslutninger, som du kan begrunde og stå inde for.

Etikos’ tilgang til paradoksledelse baserer sig på anerkendt ledelsesteori samt den praktiske etik. Med etikken får vi et redskab, som gør det muligt at stille helt skarpt på modsatrettede holdninger og værdier i ledelsesrummet. Samtidig får vi en dilemmaorienteret tilgang, som sikrer at håndteringen af konkrete dilemmaer kommer i fokus, frem for mere teoretiske og abstrakte øvelser.

Det organisatoriske ståsted for ledelsen får desuden en særlig plads i arbejdet med ledelsesdilemmaer. Kerneopgaven, ledelsesgrundlaget og ledelsesstrategiske dagsordener skal være tydelige, som den sikre grund for håndteringen af ledelsesdilemmaer.

Kursets vigtigste målsætning er, at deltagerne grundigt får trænet paradoksledelse som tilgang, med afsæt i egne ledelsesdilemmaer fra hverdagen. Kurset leverer lettilgængelige ledelsesredskaber og giver et boost til afgørende ledelseskompetencer i en kompleks og dilemmafyldt hverdag.

Hvad får du ud af et kursus i paradoksledelse?

– Du opnår en meget konkret og handlingsorienteret forståelse af paradoksledelse som tilgang

– Du får styrket din evne til at spotte og håndtere paradokser og dilemmaer i ledelsesrummet

– Du bliver afklaret på dit ledelsesmæssige ståsted og får styrket din evne til at træffe beslutninger med afsæt i dette ståsted

– Du får helt konkrete ledelsesredskaber til dilemmahåndtering samt til ledelse af kultur som grundlæggende dilemmafyldt

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til ledere på alle niveauer, som ønsker at styrke kompetencer til at bedrive paradoksledelse i hverdagen med afsæt i eget ledelsesmæssige ståsted.

Ledelsesdilemma

”Som ledere skal vi jo løfte i flok og tage ansvar for den helhed, som vi indgår i. Det betyder f.eks., at vi skal prioritere tværgående projekter og være parat til at hjælpe på tværs. Samtidig bliver vi jo først og fremmest vurderet på situationen og resultaterne i egen lille butik.”

Ledelsesdilemma

”Mine medarbejdere efterspørger, at jeg er mere synlig i hverdagen. Og i vores ledelsesgrundlag lægges der også vægt på nærværende ledelse. Men det er altså bare op ad bakke, når vilkåret er, at jeg ofte bliver nødt til at lede på distancen. ”

Ledelsesdilemma

”Distribueret ledelse er det nye sort, og jeg har også flere medarbejdere, som gerne vil påtage sig ledelsesopgaver. Det svære opstår der, hvor kollegaerne sætter spørgsmål ved medarbejderens autoritet og ansvar. Ofte ender det jo så alligevel på mit bord.”

Indhold

Kurset foregår over fire dage, hvor paradoksledelse trænes med ledelsesblikket rettet mod forskellige fokusområder i anvendelsen og implementeringen af denne tilgang. På alle dage trænes håndteringen af ledelsesdilemmaer fra hverdagen.

 

Dag 1 – Introduktion til paradoksledelse med afsæt i etikken

Paradoksledelse som tilgang introduceres med en model, som kombinerer anerkendt ledelsesteori og den praktiske etik. Desuden skal vi arbejde med at spotte og afgrænse ledelsesdilemmaer fra hverdagen, samt træne evnen til at se og forstå kompleksiteten i dilemmaerne.

 

Dag 2 – Det ledelsesmæssige ståsted i håndteringen af dilemmaer

Det ledelsesmæssige ståsted for den enkelte leder tydeliggøres med fokus på kerneopgaven, det lokale ledelsesgrundlag samt lokale dagsordener. Vi træner en konkret metode til dilemmahåndtering, hvor ståstedet fungerer som den sikre grund for ledelsesbeslutninger.

 

Dag 3 – Facilitering af dilemmadrøftelser og ledelse af kultur

Rollen som facilitator af dilemmadrøftelser introduceres og trænes med fokus på, hvordan paradoksledelse som tilgang også kan bringes ud til medarbejderne. Desuden sætter vi fokus på ledelse af kultur som et spørgsmål om at spotte, håndtere og sætte retning på centrale dilemmaer i organisationen.

 

Dag 4 – Konkrete planer for implementering i egen ledelsespraksis

På den sidste dag udvikles konkrete planer for implementeringen af paradoksledelse og kursets redskaber i den enkelte leders hverdagspraksis. Målet er, at alle drager hjem med en drejebog under armen, som kan aktiveres med det samme.

Tid, sted og pris

Kurset strækker sig over fire dage og foregår i vores kursuslokaler i Risskov.

Kursusdagene starter kl 9.00. Vi starter med morgenmad og slutter kl 16.00, hvor der i løbet af dagen er fuld forplejning.

Prisen for forløbet er 15.500 kr ekskl moms

Prisen dækker over

  • 4 undervisningsdage
  • Max. 12 deltagere
  • Kursusmateriale med relevant teori, redskaber og øvelser
  • Forplejning under kurset

Læs også om vores workshop til ledergrupper