Kontakt

Paradoksledelse og dit ståsted

Paradoksledelse og dit ståsted

Ryk helt tæt på dit ståsted som leder og bliv styrket i at navigere i paradokser.

Styrk dit lederskab gennem indsigt og handlekraft i komplekse paradokser

God ledelse er ikke at gøre alting rigtigt, men at gøre det rigtige. God ledelse handler først og fremmest om at kunne navigere i og håndtere de uundgåelige paradokser og dilemmaer, som organisationer er fyldt med.

God ledelse er evnen til at indtage forskellige roller, kommunikere i forskellige sammenhænge, imødekomme forskellige interesser og nogle gange navigere i modsatrettede krav. UDEN at man som leder mister sit fodfæste, men i enhver situation er i stand til at besinde sig på og finde mening i at ledelsesopgaven grundlæggende er kompleks og dilemmafyldt.

Etikos har udviklet et forløb til dig, der ønsker at stå stærkt i dine grundholdninger og samtidig være smidig og agil i din håndtering af paradokser og dilemmaer i din ledelses hverdag.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til ledere på alle niveauer, der ønsker at styrke deres indsigt i grundholdningers betydning og deres kompetence til at håndtere paradokser og dilemmaer.

Det skal vi arbejde med:

 • Det Etiske Landskab – en guide til at forstå grundholdninger
 • De Etiske Ståsteder – et redskab til personlig indsigt og afklaring
 • Compeeting Values Framework – organisations og ledelsesteori
 • Træning med afsæt i de paradokser og dilemmaer du står i
 • Træning af kommunikationen om det paradosale
 • Træning i facilitering af dialog om dilemmaer og paradokser

Hvad får du ud af det?

 • Du får indsigt i grundholdningernes betydning for dig og dynamikken i din organisation
 • Du bliver bedre til at identificere paradokser og dilemmaer
 • Du får konkrete værktøjer til at håndtere paradokser og dilemmaer
 • Du lærer at blive bedre til at bevare din integritet og troværdighed i kompleksitet
 • Du lærer hvordan du kommunikerer meningsfyldt i det paradoksale og dilemmafyldte

Tid, sted og pris

Kurset strækker sig over fire dage og foregår i vores kursuslokaler i Risskov.

Kursusdagene starter kl 8.30. Vi starter med morgenmad og slutter kl 16.00, hvor der i løbet af dagen er fuld forplejning.

Prisen for forløbet er 15.500 kr ekskl moms

Prisen dækker over

 • 4 undervisningsdage
 • Max. 12 deltagere
 • Kursusmateriale med relevant teori, redskaber og øvelser
 • Forplejning under kurset

Datoer 2019

Modul 1: 17. september 2019

Modul 2: 8. oktober 2019

Modul 3: 5. november 2019

Modul 4: 26. november 2019

Datoer 2020

Kommer snart…

 

Udfyld kontaktformularen hvis du ønsker at høre mere

Skriv til vores ansvarlige for kurset Christina Busk

busk@etikos.dk 

Og du er også meget velkommen til at ringe

28976999