Kontakt

Mette Rosendal Strandbygaard

Chefkonsulent, 6 år hos Etikos

Kandidat i pædagogisk antropologi

Uddannet lærer, supervisor og diplomfag i pædagogisk psykologi og konsulentkompetence

                    

rosendal@etikos.dk +45 40 20 39 31

Mette bygger broer. Altså ikke storebæltsbroer, men de broer der får organisationer til at hænge sammen.

Mette er virkelig dygtig til at bistå med at skabe sammenhænge i organisationer. Hun har et skarpt fokus på at bygge bro mellem strategi, den komplekse virkelighed og fagligheden. I et samarbejde med Mette vil man opleve en stor grundighed i at arbejde i dybden med den strategiske politiske retning, de faglige tilgange og metoder og den opgave organisationen står overfor. I denne komplekse virkelighed formår Mette at skabe en sammenhæng – hun hjælper med at skabe forståelse, organisatorisk retning og etisk indsigt. At gå fra strategi til faglig praksis kræver oversættelse og her er Mette en fantastisk dygtig ”tolk”, så indsigten og forståelsen bliver præcis.

Det giver handlekraft.

Når Mette træder ind i relationerne til sine samarbejdspartnere, er hun særligt god til at skabe kontakt og refleksion. Det er hun, fordi hun formår at skabe et rum hvor meninger kan komme til udtryk, hvor det sårbare, tvivlen og modstanden kan komme på banen og tavsheden italesættes.  Når folk samarbejder med Mette, giver de udtryk for, at de gennem den supervision og sparring i høj grad finder et solidt ståsted, som fagperson OG som menneske.

Med Mette på holdet, vil man opleve at være i stand til at oversætte og tydeliggøre den komplekse organisatoriske mangfoldighed, så den giver mening og styrker fagligheden – og ikke mindst så man kan handle på den.

 

”Hvornår lykkes du bedst med din opgave? Hvilke normer dominerer i jeres kultur?

Svarene vil variere og viser at der altid foregår både italesatte og tavse normforhandlinger i kulturer. Vi er ansatte i organisationer til at udføre bestemte funktioner i bestemte roller, og vi er også mennesker med forskellige fagligheder og grundholdninger.

Normerne og normforhandlingerne har kæmpe indflydelse på, hvordan kerneopgaven løses. ”

Artikler

Mette skriver også løbende artikler om hendes arbejde med Etikos læs bl.a. “Etisk stress” eller “Etiske ledetråde og værdigrundlag er ikke garant for etisk opførsel i organisationer”

Kontakt os her: