Kontakt

Målrettet tilbud til ældreområdet

FÆRDIGHEDSTRÆNING I ETISK KOMMUNIKATION

– Et tilbud målrettet ældreområdet

Langt de fleste medarbejdere går på arbejde hver dag med ønsket om at gøre det godt for de borgere, de er sammen med. De ønsker at gøre en positiv forskel på livskvalitet og oplevelsen af et værdigt liv. Det er et rigtig godt udgangspunkt for en kultur, hvor etikken er i højsæde. Nogle gange kan der bare godt opstå tvivl om den gode måde at sige tingene på. Der kan opstå tvivl om den gode måde at kommunikere med og om borgerne på. For hvilke etiske grundprincipper er det egentlig særlig vigtigt, at der bliver holdt fokus på, og hvad gør man, hvis der er flere eller mange interesser, der kolliderer?

Etikos tilbyder målrettede forløb, hvor vi træner færdighederne i at kommunikere etisk forsvarligt, både med borgerene, om borgerne og med hinanden som kolleger.

Det er træning i praksis, med udgangspunkt i hverdagens dilemmaer og problemstillinger, og deltagerne vil efter forløbet have trænet kompetencerne til at kunne fastholde et højt etisk niveau i deres kommunikation.

Udbytte

  • Træning i empati i samtalen
  • Træning i at bevare den respektfulde tilgang uanset situationen man står i
  • Træning i at lytte til hvad borgeren giver udtryk for
  • Træning i at have konstruktiv sparring med kolleger om svære situationer
  • Træning i at kommunikere konfliktforebyggende
MG_4611-285x214
MG_4447-285x214

VÆRDIGHEDS-TJEK

Om borgerne behandles på en værdig måde, afhænger af et samspil af mange faktorer i hverdagen (bl.a. faglige kompetencer, rammer og ressourcer, ledelse). Det kan ikke fuldstændig sikres, at der aldrig vil opstå situationer, som vil kunne opfattes som uværdige. F.eks. i måden pleje udføres på eller i kommunikationen med borgerne. Det afgørende er, at en uværdig behandling bliver spottet og drøftet professionelt, så der med det samme kan rettes op på praksis, når det er nødvendigt. Ellers vil det kunne ”sætte sig i kulturen” og blive til vaner og plejer.

Etikos tilbyder målrettede forløb for udvalgte ledere og medarbejdere, som klædes på som ressourcepersoner til at kunne foretage ”værdigheds-tjek” i hverdagen. I forløbet trænes redskaber til at spotte og drøfte værdighed i praksis. Der fokuseres især på dilemmafyldte situationer, hvor borgerens værdighed er i spil. Deltagerne træner, hvordan disse dilemmaer kan spottes og drøftes på en undersøgende og ikke-dømmende måde i personalegruppen, samt hvordan de håndteres professionelt, så borgerens værdighed bevares. I forløbet planlægger deltagerne desuden, hvordan det konkrete værdigheds-tjek skal foregå i hverdagen. Et centralt fokus er her, at værdigheds-tjekket skal integreres i hverdagens praksis og ikke må blive for tidskrævende.

Udbytte:

  • Organisationen opnår ressourcepersoner (både blandt ledelse og medarbejdere), som kan spotte og drøfte værdighed i hverdagens praksis
  • Ressourcepersonerne får kompetencer til at kunne spotte dilemmaer (som vedrører borgernes værdighed) samt facilitere undersøgende dialoger om disse dilemmaer
  • Ressourcepersonerne får kompetencer til at kunne håndtere dilemmaerne professionelt, så borgernes værdighed bevares
  • Det konkrete ”værdigheds-tjek” i hverdagen planlægges og aftales

 

 

Udfyld kontaktformularen hvis du ønsker at høre mere

 

 

I kan også vælge at kontakte Christina Busk for mere information

busk@etikos.dk 

Og du er også meget velkommen til at ringe

28976999