Kontakt

Lederinterviews

På denne side bringer vi interviews med ledere, vi har arbejdet med hos Etikos. Vi fokuserer på aktuelle etiske og kulturelle temaer og udfordringer i deres virke. Hver leder kommer med deres besyv på de forskellige temaer, vi bringer op,


Interview med Birgith B. Langballe om ‘det dilemmafyldte ledelsesrum’.

Birgith B. Langballe

Vi har interviewet Birgith B. Langballe, afdelingsleder på handicapområdet i Viborg kommune om dilemmaer i ledelsesrummet. Blandt andet hvilke dilemmaer der er de vigtigste såvel som hvordan man så håndterer disse dilemmaer.

“Et af de vigtigste dilemmaer handler om synet på opgaven: at man som leder skal kunne få medarbejderne til ”at se lyset” i dag i det her paradigmeskifte, som vi står i på handicapområdet. Det er især dilemmafyldt, hvis medarbejderne står et andet sted værdi- og holdningsmæssigt.” – Birgith B. Langballe, afdelingsleder på handicapområdet, Viborg kommune

Læs interviewet ved at klikke her

 


Interview med Lotte Teglskov om ‘professionalisering af samarbejdet’.

Lotte Teglskov

Vi har interviewet Lotte Teglskov, Leder §85, Handicap, Tønder Kommune om processen og arbejdet med Etikos, og hvilken effekt og værdi samarbejdet har medført.

“Vi har fået en øget bevidsthed om vores egen etik og moral. Vi er blevet bevidste om, hvornår vi handler ud fra vores egen etik og moral, hvornår vi handler ud fra borgerens, og hvornår vi handler ud fra organisationens” – Lotte Teglskov, Leder §85, Handicap, Tønder Kommune

Læs interviewet ved at klikke her

 

 

 


Interview med Pia Mejborn om ‘den borgervendte organisation og samskabelse’.

Pia Mejborn

Vi har taget en snak med Pia Mejborn, områdechef for Voksenstøtte hos Billund Kommune, om den kulturproces de har haft igang samt hvilken effekt det har haft for både organisationen of for borgeren.

“Det er dét, der er pointen: At have en fælles bevidsthed om dét. Det er derfor, dilemmatilgangen er så virkningsfuld. Det handler om at være bevidst om kompleksiteten og have redskaber til at navigere i den. Med fokus på fælles retning. Det har vi fået med dilemmatilgangen.” – Pia Mejborn, områdechef for Voksenstøtte hos Billund Kommune

Læs interviewet ved at klikke her

 

 


Interview med Struer Skolehjem om nyt værdigrundlag i samarbejde med Etikos.

Charlotte Egemose & Torben Norup

Hos Etikos har vi hjulpet med at lave et nyt værdigrundlag , der fuldt ud lever op til de lovgivningsmæssige og normative forventninger, der er på deres område i dag og som er forankret i den praktiske etik. Det har vi taget en snak med projektkoordinator og pædagogisk ansvarlig, Charlotte Egemose og forstander, Torben Norup om. Rigtig god læselyst.

Læs interviewet ved at klikke her

 

 

 


Interview med Heinz Jacob: ‘Øget åbenhed, øget tillid, øget dristighed i den fælles organisationskultur’.

Heinz Jacob

Etikos har igennem en årrække samarbejdet med Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO) i Region Midt. Både med flere af de enkelte afdelinger samt med ledergruppen.

Kulturprocessen er et led i en organisatorisk forandringsproces, der blev sat i gang for 2 år siden: Fælles områdeledelse. Afdelingsledere med mere ansvar. Opløsning af søjletænkning.

Dette er et interview med områdechef, Heinz Jacob, om processens effekt. Interviewet baserer sig ligeledes på udtalelser fra afdelingslederne.

Læs interviewet ved at klikke her