Ledelse

God ledelse gør forskellen…

Personlig lederudvikling med Etikos

Vi samarbejde med ledere både individuelt og i teams

Med personlig lederudvikling fra Etikos, får ledere et stærkere fundament i deres ledelse, der understøtter den strategiske retning i organisationen.

Den enkelte leder bliver tydeligere og mere indsigtsfuld og en stærkere medspiller både for medarbjedere, organisationen og i ledelsesteamet.

Ledelse af paradokser

Paradoksledelse

Bliv stærkere til at håndtere paradokser. Forandringsledelse er fyldt med paradokser, Vi træner jer til at kunne lede medarbejdere og organisationen gennem dem.

Enhver organisation har sin egen kompleksitet der skaber paradokser. Vi klæder jer på til at tage ansvaret for at håndtere dem.

Ledelse af kultur

Kulturledelse

Gør kulturen til din medspiller.

Det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre at kulturen i organisationen understøtter kvaliteten af opgaveløsningen og kvaliteten af arbejdsmiljøet
Vi træner dig i at påvirke og forme kulturen, så den bliver en medspiller for alle i organisationen.

Ledelsesgrundlag

Etiske ståsteder

Styrk integritet både som individ og som lederteam og bliv en stærk medspiller for organisationen.

Med gennemtestede metoder giver vi adgang til en dyb indsigt i og udvikler på de værdier og holdninger der er fundamentet i både din ledelse og jeres ledelse som team.

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

Modtag det månedlige nyhedsbrev fra Etikos hvor vi zoomer ind på interessante dilemmaer og snakker med ledere fra den virkelige verden.