Læringsopsamling og udvikling – også i coronatiden - Etikos
Kontakt

Læringsopsamling og udvikling – også i coronatiden

Læringsopsamling og udvikling – også i coronatiden

– Læringsopsamling og udvikling – også i coronatiden

Læring og udvikling i en forandrings- og krisetid

Enhver krisetid rummer et potentiale for læring og udvikling, og det gælder også den nuværende coronakrise. I den kommunale verden har krisen og nedlukningen af samfundet bevirket, at der på mange områder først og fremmest fokuseres på driften, så udviklingsprojekter dermed er sat på pause. Det hænger bl.a. sammen med akutte driftsmæssige opgaver, som f.eks. implementeringen af forskellige sundhedsfaglige retningslinjer eller etableringen af nødberedskaber.

Samtidig ser vi dog også, at opfindsomhed og kreativitet blomstrer i det små og i de lokale sammenhænge. F.eks. når medarbejdere under ændrede rammer for det professionelle arbejde må finde nye metoder til løsningen af kerneopgaven. Eller når nye former for tværgående samarbejde opstår, fordi lukningen af nogle enheder og et øget pres på andre fører til, at medarbejdere fra et område sendes over på et andet.

Der gøres altså vigtige nye erfaringer med både opgaveløsningen og samarbejdet, men der er en risiko for, at denne læring går tabt, hvis den ikke opsamles på en kvalificeret måde. Desuden er der en risiko for, at nye løsninger og metoder ikke underkastes et kritisk og kvalificerende blik, fordi de ofte opstår akut og er et produkt af en meget umiddelbar opfindsomhed i hverdagen.

Etikos’ tilgang til dybdegående læringsopsamling

Etikos arbejder med organisationsudvikling med fokus på det kulturelle og værdimæssige, samt med afsæt i de konkrete dilemmaer fra hverdagen.

Når Etikos bidrager til en lokal opsamling på erfaringer og læring, så hjælper vi med at skelne mellem grundlæggende dybdelæring og den mere flygtige overfladelæring. Vores metoder og redskaber giver et særligt blik for de dilemmafyldte situationer og løsninger. De rummer nemlig typisk det største forandringspotentiale, og de fortæller en masse om, hvilke grundlæggende værdier og antagelser, der er på spil i organisationen. Etikos’ redskaber til læringsopsamling baserer sig på den praktiske etik og sikrer en nuanceret forståelse af den kompleksitet, som læringen opstår i. Samtidig understøtter redskaberne at nye løsninger bliver afbalancerede og tager højde for forskellige etiske hensyn, så de også i praksis kan blive implementerbare i organisationen.

Et eksempel på, hvordan en læringsopsamling kan vurderes ud fra forskellige etiske hensyn
Et eksempel på, hvordan en læringsopsamling kan vurderes ud fra forskellige etiske hensyn

En kvalificeret læringsopsamling kræver desuden, at der kan sorteres i de nye erfaringer og løsninger. Det er nemlig ikke sikkert, at løsningerne nødvendigvis er gode for organisationen, selvom de umiddelbart løser et konkret problem lokalt. Derfor indebærer Etikos’ tilgang også, at de konkrete erfaringer holdes op imod og lakmustestes på det organisatoriske og ledelsesmæssige grundlag i organisationen.

Det er Etikos’ erfaring at en undersøgelse af konkrete dilemmafyldte situationer, og med fokus på sammenhængen med de lokale kulturer, skaber en kvalificeret og dybdegående læringsopsamling for organisationen.

 

En læringsopsamlingsproces med Etikos

En læringsopsamling skal først og fremmest foretages af dem, som står med de konkrete erfaringer i hverdagen. Dvs. ledelsen og medarbejdere lokalt. Etikos hjælper med at igangsætte en proces til læringsopsamling, med udgangspunkt i et nedsat læringsteam med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Processen skræddersyes til de lokale rammer og forhold.

I processen vil Etikos bidrage med:

 – Introducering af læringsteamet til opgaven med læringsopsamling

 – Facilitering af løbende sparringsmøder med læringsteamet til deling og kvalificering af den indhentede viden, samt til formulering af konkrete implementeringsforslag

 – Udarbejdelse af opsummerende rapport for læringsteamets arbejde

Rapport for læringsteamets arbejde

Rapporten fungerer som den skriftlige dokumentation for processen, og som et konkret arbejdspapir, som implementeringen efterfølgende kan tage afsæt i. Rapporten præsenterer på en overskuelig måde de forskellige erfaringer, nye løsningsforslag og læringsteamets bud på kvalificering af disse løsninger, så de kan blive implementerbare i organisationen.

Udbytte for organisationen:

 – Igangsættelse af en struktureret læringsopsamlingsproces

 – Træning af et nedsat læringsteam til opgaven med kvalificeret og dybdegående læringsopsamling

 – Identificering af relevant og implementerbar læring for det fremtidige arbejde i organisationen

 – En implementerbar læring som understøtter kerneopgaven og det organisatoriske og ledelsesmæssige grundlag

Udfyld kontaktformularen hvis du ønsker at høre mere eller ring på 28976999