Kontakt

Kursus hos Etikos til træning af dialog- og faciliteringskompetencer

Hvorfor træning i facilitering af dialog og dilemmahåndtering?
Ledere og medarbejdere i offentlige organisationer skal dagligt forholde sig til dilemmaer, som både opstår i løsningen af kerneopgaven og i samarbejdet med kollegaer.

Det afgørende er her, hvordan dilemmaerne håndteres. Hvis ikke dilemmaerne håndteres professionelt, får det negative konsekvenser for både organisationen og den enkelte ansatte. F.eks. at samarbejdskulturen bliver forrået og konfliktfyldt, eller at den enkelte mister motivationen og har svært ved at se meningen i kerneopgaven og hverdagens arbejde. Den professionelle håndtering af dilemmaer bidrager derimod til en lærende samarbejdskultur og meningsskabelse i kompleks hverdag.

Professionel håndtering af dilemmaer kræver først og fremmest en dialogbaseret tilgang, hvor vi sammen belyser og drøfter dilemmaerne. Men dialogen om dilemmaer kan være svær og rummer mange faldgruber. F.eks. at enten-eller logik og private ”synsninger” får overtaget. Derfor er det i praksis afgørende, hvordan dialogen om dilemmaer faciliteres. Dvs. dialogen skal rammesættes og guides på en særlig måde, som både sikrer en fælles nuanceret refleksion og en fælles linje i håndteringen af dilemmaerne.

Etikos tilbyder kurser, hvor rollen som facilitator af dialog og dilemmahåndtering styrkes og trænes. I kurserne arbejdes med målrettede redskaber og metoder til dia-log og refleksion baseret på den praktiske etik.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til ansatte i den offentlige sektor, både ledere, medarbejdere og konsulenter. Enhver, som oplever en dilemmafyldt hverdag og et behov for kva-lificering af den måde, som dilemmaer drøftes og håndteres på i samarbejdet med kollegaer.

Udbytte

  • Redskaber og metoder til dialog og refleksion målrettet håndtering af hver-dagens dilemmaer
  • Træning af rollen som facilitator af dialog og dilemmahåndtering og blik for egne styrker og udviklingsbehov
  • Forståelse for den praktisk etik som tilgang målrettet dilemmaer og kompleksitet i hverdagen
  • En konkret plan for, hvordan du vil bruge kursets redskaber og metoder i din organisation og sammen med dine kollegaer

Sådan foregår kurset
Kurset forløber over 4 procesdage. Hver procesdag foregår som en vekselvirkning mellem korte oplæg og træningsøvelser. Deltagernes egne dilemmaer fra hverdagen bruges aktivt i kurset.