Kontakt

Kommunikations- og faciliteringskursus

Træn dine dialog- og faciliteringskompetencer og bliv en skarp kommunikator

Hvorfor er det vigtigt at kunne facilitere dialoger?

Godt samarbejde kræver god dialog. God dialog kræver konkrete kompetencer. I en tid, hvor tværgående samarbejder og samskabelse sætter dagsordenen i politisk styrede organisationer, er stærke kommunikations- og faciliteringskompetencer helt afgørende.

Hverdagen i offentlige institutioner kræver, at du har evnen til at forstå og respektere forskelligrettede interesser og holdninger uden at miste dit eget fodfæste.

Facilitering af dialoger handler om at understøtte og guide dialoger og herunder skabe rum for, at forskelligheder kan blive belyst og foldet ud – mhp ny læring og nye handlemuligheder.

Professionel facilitering af dialog er en væsentlig kompetence, hvis man ønsker at opnå kvalificerede og meningsfulde drøftelser omkring hverdagens udfordringer – og understøtte de samskabende og lærende processer i organisationen.

Kommunikationskursus

 

Kurset forløber over 4 dage, hvor facilitering af dialoger og dilemmadrøftelser trænes med den praktiske etik som redskab – altid med afsæt i dilemmaer fra deltagernes egen arbejdshverdag.

Vi træner systematisk rollen som dialogskaber og retningssætter.

 

Hvad får du ud af det?

– Du bliver klædt på til at blive en skarp kommunikator

– Du bliver styrket i at spotte og håndtere dilemmaer i den daglige praksis

– Du får konkrete redskaber til at håndtere dilemmaer og facilitere dilemmafyldte dialoger

– Du lærer at navigere i et felt med forskelligartede interesser, holdninger og behov

– Du lærer at kommunikere ansvarstagende og meningsfyldt i komplekse og konfliktfyldte situationer

Facilitators rolle:

Sæt i gang

 – Forventningsafstem: Tydeliggør formål, ramme og roller. Konkretisér, hvad formålet er med dialogen. Tydeliggør din rolle som facilitator

Grib ind

 – Gå i helikopterperspektiv: Hold fokus. Grib ind, når snakken kører af sporet og bliver til kamp og diskussion i stedet for refleksion og dialog

Saml op

 – Hold fokus på læring: Giv tid til læringsopsamling inden afrunding. Bidrag til konkretisering og skærpelse af læring og nye indsigter

Dag 1

Introduktion til facilitering med afsæt i den praktiske etik

Den praktiske etik og dilemmatilgangen præsenteres. Det aktuelle velfærdsparadigme – som retningsgiver – tydeliggøres. Rollen som dialogskaber trænes på konkrete dilemmaer

 

Dag 2

Træning af rollen som dialogskaber og retningssætter

Rollen som dialogskaber og retningssætter trænes via nuanceret refleksion. Kommunikationsspejlet anvendes til facilitering af en ansvarstagende og undersøgende dialog.

 

Dag 3

Træning af rollen som formidler af den praktiske etik. Fokus på kvalificeret feedback

Formidlerrollen trænes. De 4 principper bringes i spil som mere dybdegående redskaber til at skabe nuanceret og konfliktforebyggende dialog

 

Dag 4

Træning af nuanceret dialog. Konkrete planer for implementering

Individuelle læringspunkter trænes. Udvikling af konkrete og målrettede planer for implementering af faciliteringsrollen og dialogredskaberne i den daglige samarbejdskultur.

 

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til medarbejdere, konsulenter og ledere i politisk styrede organisationer på alle niveauer.

 

Tid, sted og pris

Kurset strækker sig over fire dage og foregår i vores kursuslokaler i Risskov.

Kursusdagene starter kl 9.00. Vi starter med morgenmad og slutter kl 16.00, hvor der i løbet af dagen er fuld forplejning.

Prisen for forløbet er 15.500 kr ekskl moms

 

Prisen dækker over

– 4 undervisningsdage

– Max. 12 deltagere

– Kursusmateriale med relevant teori, redskaber og øvelser

– Forplejning under kurset

 

Datoer 2021 – Tilmelding er åben

Modul 1: 1. september 2021

Modul 2: 9. september 2021

Modul 3: 23. september 2021

Modul 4:  6. oktober 2021

Udfyld kontaktformularen for tilmelding eller blot hvis du ønsker at høre mere

Skriv til vores ansvarlige for kurset Lene Frølund Thomsen

lene@etikos.dk 

Og du er også meget velkommen til at ringe

22614194

Etik sort hvid