Individuel lederudvikling og læringsopsamling – Etikos
Kontakt

Individuel lederudvikling og læringsopsamling

Din individuelle læringsopsamling som leder

– Bliv skærpet på din ledelsespraksis

Hvad er du som leder særligt blevet klogere på under coronakrisen? Din læringskurve er garanteret stejl.

En krisetid, som den vi er i lige nu, rummer potentiale for læring og udvikling. Mange ledere har – naturligt – haft megen fokus på drift, OG samtidig blomstrer stor opfindsomhed og kreative løsninger ude i organisationerne. Nye former for tværgående samarbejde opstår. Nye metoder til løsning af kerneopgaven. Nye varianter af samskabelse.

Hvis målet er at skabe udvikling, er det afgørende at dvæle ved de her spørgsmål: Hvad er bevaringsværdig læring, som du skal have bragt med over i din fremtidige ledelsespraksis? Hvordan får du skabt mest mulig – varig – værdi ud af de erfaringer, du gør dig lige nu?

 

Etikos tilbyder

Etikos tilbyder et lederudviklingsforløb – for dig som leder – hvor du får hjælp til en kvalificeret og dybdegående læringsopsamling. Du får et konkret læringsprodukt med dig til udvikling af din fremtidige ledelsespraksis; et læringsdokument med overblik over din vigtigste læring samt nye løsnings- og handlemuligheder.

Du får hjælp til at gøre værdifuld læring implementerbar i din ledelsespraksis.

 

Dit udbytte

– Et konkret læringsdokument til kvalificering af din fremtidige ledelsespraksis

– Identificering af relevant og implementerbar læring for din fremtidige ledelsespraksis

– Træning i kvalificeret læringsopsamling med afsæt i den praktiske etik

– En implementerbar læring, der understøtter organisationens retning, kerneopgave og ledelsesgrundlaget

 

Vi anbefaler en læringsproces, der forløber over 3 gange à 2 ½  t.

Ledelse - læringsopsamling-page-001

Udfyld kontaktformularen hvis du ønsker at høre mere eller ring på 28976999