Kontakt

Facilitator af dialog og dilemmahåndtering 2

Styrk dine dialog og faciliteringskompetencer

Du bliver klædt på til at kunne gå forrest, guide og styrke arbejdet med dilemmaer og kerneopgaven i din organisation

Processer sammen med Etikos fokuserer på etikken – den praktiske etik – som en tilgang til at styrke en fælles professionel kultur i organisationen. Dvs. en kultur baseret på en fælles forståelse af kerneopgaven og professionel håndtering af hverdagens komplekse dilemmaer.

Det er netop i det løbende arbejde med dilemmaer, at den praktiske etik og forståelsen af kerneopgaven implementeres i organisationens hverdag. Dilemmahåndtering som metode – og den åbne og ansvarsbevidste dialog, den forudsætter – tager dog tid at mestre. Og en af de vigtigste forudsætninger for, at denne dialog faktisk får et liv i organisationen, er hvordan faciliteringen gribes an. Dvs. hvordan dialogen rammesættes og guides, så den både sikrer en fælles nuanceret refleksion og en retningsbestemt håndtering af dilemmaerne.

Etikos tilbyder kurser, hvor rollen som facilitator af dialog og dilemmahåndtering styrkes og trænes. I kurserne arbejdes med redskaber, som er målrettet facilitatorrollen, og forskellige metoder og øvelser trænes, som er designet til forskellige gruppestørrelser og tidsrammer.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til tidligere og nuværende kunder hos Etikos, hvor implementeringen af arbejdet med etikken og kerneopgaven vil kunne styrkes med en eller flere ressourcepersoner til at løfte opgaven med facilitering i hverdagen.

Det skal vi arbejde med:

 • Redskaber til dilemmahåndtering
 • Metoder til dialogfacilitering
 • Kommunikationsspejlet – et redskab til indsigt i og analyse af kommunikationskulturer
 • Træning med afsæt i de paradokser og dilemmaer du står i
 • Implementeringen af arbejdet med etik og dilemmaer i hverdagen
 • Kerneopgavens kobling til og brede relevans i den faglige praksis

Hvad får du ud af det?

 • Styrkede kompetencer og redskaber til facilitering af en undersøgende og reflekterende dialog målrettet komplekse problemstillinger og dilemmaer fra hverdagen
 • Styrkede kompetencer og redskaber til håndtering af dilemmaer med afsæt i organisationens kerneopgave og den strategiske retning
 • Styrkede kompetencer og redskaber til undervisning i praktisk etik for nye kollegaer
 • En samlet facilitator-værktøjskasse og konkrete planer for, hvordan du vil gribe faciliteringen an i din organisation

Tid, sted og pris

Kurset strækker sig over fire dage og foregår i vores kursuslokaler i Risskov.

Kursusdagene starter kl 8.30. Vi starter med morgenmad og slutter kl 16.00, hvor der i løbet af dagen er fuld forplejning.

Prisen for forløbet er 15.500 kr ekskl moms

Prisen dækker over

 • 4 undervisningsdage
 • Max. 12 deltagere
 • Kursusmateriale med relevant teori, redskaber og øvelser
 • Forplejning under kurset

Datoer

Modul 1: 24. september 2019

Modul 2: 10. oktober 2019

Modul 3: 6. november 2019

Modul 4: 19. november 2019

 

Tilmeld mig eller giv mig mere information

Skriv til vores ansvarlige for kurset Lene Frølund Thomsen                                                   

lene@etikos.dk 

Og du er også meget velkommen til at ringe

22614194